Για την πλοήγηση


Θεατρικό παιχνίδι / δραματοθεραπεία
από τα Λογοθεραπευτικά κέντρα Μαθητεία & Μαθητεία μεταγνώση στο Ψυχικό & στη  Νέα Κηφισιά


Ο κόσμος του θεατρικού παιχνιδιού

Το Θεατρικό παιχνίδι είναι μια διαδικασία εμψύχωσης που αφορά μικρούς και μεγάλους. Ως στόχο του θέτει την ενεργοποίηση του παιδιού, δηλαδή την απελευθέρωση της φαντασίας του και την καλλιέργεια της ψυχοκινητικής του έκφρασης.

Το Θεατρικό Παιχνίδι αποτελείται από 4 φάσεις:

Το θεατρικό παιχνίδι χρησιμοποιεί κομμάτια απ’ όλες τις τέχνες και εχει ως βασικό σκοπό την σφαιρική προσέγγιση των αισθήσεων του παιδιού. Με άλλα λόγια στόχος του είναι να κάνει τα παιδιά να εξελιχθούν με έναν έμμεσο τρόπο μαθαίνοντας τους ταυτόχρονα να διαχειρίζονται την χαρά τους και να χρησιμοποιούν την φαντασία τους.

Βίκυ Τσιάτη

Θεατρικό παιχνίδι / δραματοθεραπεία
Θεατρικό παιχνίδι / δραματοθεραπεία
Θεατρικό παιχνίδι / δραματοθεραπεία
Θεατρικό παιχνίδι / δραματοθεραπεία
Θεατρικό παιχνίδι / δραματοθεραπεία
Θεατρικό παιχνίδι / δραματοθεραπεία
Θεατρικό παιχνίδι / δραματοθεραπεία
Θεατρικό παιχνίδι / δραματοθεραπεία
Θεατρικό παιχνίδι / δραματοθεραπεία
Θεατρικό παιχνίδι / δραματοθεραπεία
Θεατρικό παιχνίδι / δραματοθεραπεία
Θεατρικό παιχνίδι / δραματοθεραπεία
Θεατρικό παιχνίδι / δραματοθεραπεία
Θεατρικό παιχνίδι / δραματοθεραπεία