Για την πλοήγηση


Εργοθεραπεία - Αισθητηριακή Ολοκλήρωση
από τα Λογοθεραπευτικά κέντρα Μαθητεία & Μαθητεία μεταγνώση στο Ψυχικό & στη  Νέα Κηφισιά


Εργοθεραπεία - Αισθητηριακή Ολοκλήρωση
Εργοθεραπεία - Αισθητηριακή Ολοκλήρωση

Η εργοθεραπεία είναι μία ανθρωπιστική επιστήμη , η οποία μελετά την καθημερινή ζωή του ατόμου, διακρίνει τις δυνατότητες και τις δυσκολίες του και χρησιμοποιώντας τη δραστηριότητα (έργο), βοηθά στην ποιοτική βελτίωση της ζωής του ,  προσφέρει ανεξαρτητοποίηση στο άτομο και ενσωμάτωση στο κοινωνικό σύνολο.

H εργοθεραπεία είναι μια εξειδικευμένη θεραπεία και έχει ως βασικό της στόχο το άτομο να αναπτύξει και στη συνέχεια να διατηρήσει ικανότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εκτέλεση δραστηριοτήτων στην καθημερινή του διαβίωση.


Αυτές οι δραστηριότητες χωρίζονται σε 3 κατηγορίες:

  1. αυτοεξυπηρέτηση ( δραστηριότητες καθημερινής ζωής),
  2. εργασία- σχολείο (προγραφικές ασκήσεις , χρόνο συγκέντρωσης κτλ),
  3. ελεύθερος χρόνος /χόμπι/ παιχνίδι.

Η παιδική  εργοθεραπεία βοηθά τα παιδιά στο να αναπτύξουν σημαντικές δεξιότητες . Η δημιουργική κινητική επιδεξιότητα ,η φαντασία και ο ιδεασμός στο παιχνίδι χρησιμοποιούνται στη θεραπεία για να αναπτύξουν την ανεξαρτησία και  τον έλεγχο του εαυτού στο σπίτι και το μαθησιακό περιβάλλον.

Η εργοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει το παιδί σας όταν παρουσιάζει περισσότερα από 4 χαρακτηριστικά:

Μια από τις μεθόδους που χρησιμοποιεί η εργοθεραπεία είναι η Αισθητηριακή Ολοκλήρωση. Είναι αποτελεσματική και επιτυγχάνεται μέσω δραστηριοτήτων όπως κούνιες, τραμπολίνο, πισίνα με μπαλάκια , τοίχος αναρρίχησης κ.α.

Εργοθεραπεία - Αισθητηριακή Ολοκλήρωση
Εργοθεραπεία - Αισθητηριακή Ολοκλήρωση
Εργοθεραπεία - Αισθητηριακή Ολοκλήρωση
Εργοθεραπεία - Αισθητηριακή Ολοκλήρωση
Εργοθεραπεία - Αισθητηριακή Ολοκλήρωση
Εργοθεραπεία - Αισθητηριακή Ολοκλήρωση
Εργοθεραπεία - Αισθητηριακή Ολοκλήρωση
Εργοθεραπεία - Αισθητηριακή Ολοκλήρωση
Εργοθεραπεία - Αισθητηριακή Ολοκλήρωση
Εργοθεραπεία - Αισθητηριακή Ολοκλήρωση
Εργοθεραπεία - Αισθητηριακή Ολοκλήρωση
Εργοθεραπεία - Αισθητηριακή Ολοκλήρωση
Εργοθεραπεία - Αισθητηριακή Ολοκλήρωση
Εργοθεραπεία - Αισθητηριακή Ολοκλήρωση
Εργοθεραπεία - Αισθητηριακή Ολοκλήρωση
Εργοθεραπεία - Αισθητηριακή Ολοκλήρωση
Εργοθεραπεία - Αισθητηριακή Ολοκλήρωση
Εργοθεραπεία - Αισθητηριακή Ολοκλήρωση
Εργοθεραπεία - Αισθητηριακή Ολοκλήρωση
Εργοθεραπεία - Αισθητηριακή Ολοκλήρωση
Εργοθεραπεία - Αισθητηριακή Ολοκλήρωση
Εργοθεραπεία - Αισθητηριακή Ολοκλήρωση
Εργοθεραπεία - Αισθητηριακή Ολοκλήρωση
Εργοθεραπεία - Αισθητηριακή Ολοκλήρωση
Εργοθεραπεία - Αισθητηριακή Ολοκλήρωση
Εργοθεραπεία - Αισθητηριακή Ολοκλήρωση
Εργοθεραπεία - Αισθητηριακή Ολοκλήρωση
Εργοθεραπεία - Αισθητηριακή Ολοκλήρωση
Εργοθεραπεία - Αισθητηριακή Ολοκλήρωση
Εργοθεραπεία - Αισθητηριακή Ολοκλήρωση