Για την πλοήγηση


Κέντρα Λογοθεραπείας Μαθητεία & Μαθητεία μεταγνώση στο Ψυχικό & στη  Νέα Κηφισιά


Κέντρα Λογοθεραπείας Μαθητεία & Μαθητεία μεταγνώση
Κέντρα Λογοθεραπείας Μαθητεία & Μαθητεία μεταγνώση

Στο Κέντρο Αναπτυξιακών και Μαθησιακών Δυσκολιών ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΙΑ…ΜΕΤΑΓΝΩΣΗ συντελείται μια συστηματική προσπάθεια αξιολόγησης αντιμετώπισης και θεραπείας αναπτυξιακών κι εξελικτικών διαταραχών στο επίπεδο του λόγου, της μάθησης, της συμπεριφοράς, της ψυχολογικής ενίσχυσης, της συμβουλευτικής.

Δημιουργήσαμε ένα θεραπευτικό πλαίσιο μελετημένο , ώστε οι θεραπευτικές απαιτήσεις να καλύπτονται διεπιστημονικά και ταυτόχρονα το πλαίσιο αυτό να είναι φιλικό και προσαρμοσμένο στις ανάγκες των παιδιών και των γονέων. Στο κέντρο του ενδιαφέροντος μας βρίσκεται το παιδί ως σύνολο λειτουργιών και αλληλεπιδράσεων με το κοινωνικό περιβάλλον.

Μια καταρτισμένη ομάδα που αποτελείται από παιδοψυχίατρο, λογοθεραπευτή, ειδικό παιδαγωγό, εργοθεραπευτή και ψυχολόγο ελέγχει σε βάθος τα αίτια που μπορεί να ευθύνονται για μια διαταραχή και στη συνέχεια αναλύει , προτείνει , και συναποφασίζει το κατάλληλο θεραπευτικό πρόγραμμα , ανάλογα με τις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του περιστατικού αλλά και της προσωπικότητας του παιδιού.

Σκοπός μας είναι η ολιστική πλαισίωση της οικογένειας όχι μόνο σε επίπεδο θεραπευτικό αλλά και ανθρώπινο.

Στα κέντρα μας λειτουργεί και τμήμα Σχολικής Μελέτης από ειδικούς παιδαγωγούς - εκπαιδευτικούς.

Κατάλογος ιατροπαιδαγωγικών κέντρων Αττικής (pdf)